НачалоРешенияГеосистемиДепа за отпадъциРекултивация на депа за отпадъци

Рекултивация на депа за отпадъци

Рекултивация на депа за отпадъци

Проблеми

  • Осигуряване на устойчивост на рекултивирания терен срещу пропадане, свличане и хлъзгане;
  • Успешно отвеждане на вредни газове, отделяни от депонирани отпадъци;
  • Подобряване на ландшафта.

Решения

Изборът на геосинтетични материали при рекултивацията на депа се определя от геометрията на насипа от отпадъци, както и от изискванията за умело вписване на рекултивираните терени в околната среда и последващото им усвояване.