Озеленен скатен покрив със система EcoWeb Garden

Озеленен скатен покрив със система EcoWeb Garden

Описание

Безпроблемното оформяне на сложни фигури е възможно благодарение на геоклетъчната система EcoWeb. Тя се фиксира с помощта на скоби, земни анкери и се озеленява. След вкореняване на растенията, те допълнително армират конструкцията. Геоклетките не позволяват свличане и изнасяне на почвата и растителността. Освен това, наличието й по повърхността, придава шумозащитна функция.