Затревен паркинг върху покрив с елементи Eco Park

Затревен паркинг върху покрив с елементи Eco Park

Описание

При интензивните покривни градини растителния слой е по-дълбок и има възможност да се засадят повече видове растения, включително храсти и дървета. Много важна стъпка от изграждането на зелен покрив е хидроизолацията. За да не бъде компрометирана тя, се използват коренови ограничители. Това са механични бариери, ограничаващи развитието на кореновата система на дървета и по-големи храсти. Те намаляват също и риска от повреди на настилките около дърветата в градска среда.