Екстензивен зелен покрив със система Green Sky

Екстензивен зелен покрив със система Green Sky

Описание

Търсенето на иновации в строителството, както и необходимостта от повече зелени площи, все повече водят до изграждането на покривни градини. GreenSky е иновативна, многокомпонентна система за изграждане на екстензивни зелени покриви, предоставяща възможност за изграждане при покривни конструкции с нисък профил и относително слаба тораримонсоимост. Системата за ектензивни зелени покриви GreenSky има изключителни предимства, благодарение на нейния нисък профил (едва 80 мм), малката товароносимост, бърз монтаж и минимални грижи по поддръжка.
Система GreenSky е съставена от висококачествени, устойчиви във времето материали, които гарантират дълготраен живот на системата.