НачалоРешенияГеосистемиПътна и железопътна инфраструктураСтабилизиране на основи под пътни и жп насипи

Стабилизиране на основи под пътни и жп насипи

Стабилизиране на основи под пътни и жп насипи

Описание

В зависимост от изискванията на конкретния проект са възможни решения с приложение на геосинтетични материали, материали от двойно усукана телена мрежа, както и комбинирани системи.

Проблеми с основата при изграждане/реконструкция на постоянни или временни пътища

  • ниска носимоспособност;
  • разнороден състав;
  • водонаситени или слаби почви;
  • ограничения във височината на пътната конструкция.