НачалоРешенияЛандшафтМоделиране на теренаТерасиране с електрозаварени габиони

Терасиране с електрозаварени габиони

Терасиране с електрозаварени габиони

Описание

Изборът на конкретно решение е в зависимост физическите характеристики на терена и търсената визия след завършване на съоръжението.