Габионна подпорна стена

Габионна подпорна стена

Описание

Подпорните стени, освен заради декоративните им качества се изграждат и с цел запазване на почвата в насипи и стръмни терени и предотвратяване срутването им.

Стените от габиони имат широко приложение за решаване на различни проблеми, тъй като са екологични и добре се вписват в околната среда. Те са самодрениращи се конструкции, благодарение на което не са застрашени от деформации, в следствие влиянието на почвата и дъждовете.

За да се гарантира стабилността на подпорното съоръжение, то се вкопава около 15 см в земята и се армира с геомрежа.

По задната страна на габионите, откъм обратния насип, както и под подложката от трошляк се полага нетъкан геотекстил, който има дренажна и разделителна функция.

Продукти:

Проекти: