Твърди фотоволтаични панели върху PVC хидроизолация

Твърди фотоволтаични панели върху PVC хидроизолация

Описание

Специално разработена система с PVC профил за заваряване към хидроизолационната PVC мембрана и механична връзка с фотоволтаичния панел.
Този олекотен вариант за фиксиране на фотоволтаичните панели към покрива не изисква затежняване или пробив на покривната мембрана.
*Броят на профилите и разстоянието, през което се фиксират е предмет на изчисления чрез специализиран софтуер!!!

Елементи

 1. LT ламарина;
 2. Alubar пароизолационна мембрана;
 3. Топлоизолация от минерална вата с мин. якост на натиск 70 kPa;
 4. Alkorplan P 35176 1,5 mm PVC хидроизолационна мембрана;
 1. Твърд тънкослоен фотоволтаичен панел;
 2. Външен PVC профил;
 3. Вътрешен алуминиев профил.

Предимства

 • Ниско тегло;
 • Не се нарушава цялостта на покривното покритие;
 • Бърз, лесен и безопасен монтаж;
 • Директна механична връзка на тънкослойния соларен панел към профилната система, без нужда от допълнителна конструкция;
 • Ветроустойчива система*;
 • Поддръжката и ремонта на соларните панели не се затруднява;
 • Възможност за прилагане както върху съществуващи, така и върху новоизградени покриви с PVC хридроизолационна мембрана.