НачалоРешенияГеосистемиВертикални армирани насипи с бетоново лицеВертикални армирани насипи в градска среда с бетонови блокчета

Вертикални армирани насипи в градска среда с бетонови блокчета

Вертикални армирани насипи в градска среда с бетонови блокчета

Описание

ЕЛЕМЕНТИ
-1- очва
-2- армировка (синтетична)
-3- обратен насип
-4- дренажен материал
-5- бетонови блокчета

ПРОБЛЕМИ
Необходимост от изграждане на вертикални армирани насипи в градска среда – инфраструктурни обекти, както и ландшафтно оформяне на терени.

ПРЕДИМСТВА

  • опростена система за монтаж, бетоновите сегменти са малки по размер блокове, като по този начин лесно се транспортират, пренасят и монтират.
  • липсата на мокри процеси е технологично предимство позволяващо строителство през цялата година.
  • системата предоставя: висока носимоспособност, стабилизиране на насипа в дълбочина.