НачалоРешенияГеосистемиЕрозионен контролЗащита от ерозия със синтетични рогозки

Защита от ерозия със синтетични рогозки

Защита от ерозия със синтетични рогозки

Описание

Система с неармирани синтетични рогозки приложима при нестръмни откоси, за които не се изисква значително укрепване, а задържане на повърхностния слой почва, позволяващ последващо озеленяване.

Елементи

  1. Хумусен слой;
  2. Озеленяване.