Като част от проект за създаване на логистичен център в землището на село Гурмазово, е изграден задържателен резервоар за дъждовни води. Разработени са различни вариантни решения на облицовката по откосите, като финално проектантът се спира на решение, включващо комбинирана система от PVC мембрана, защитена с геотекстил и допълнителна облицовка с геоклетъчна система, запълнена с дренажна фракция.

Облицовката на резервоара се състои от два компонента – стоманобетонна облицовка по дъното и водоплътна облицовка със синтетични материали по откосите на съоръжението. Изборът е обоснован от предимствата, характерни за това решение:

  • Бърз и лесен монтаж;
  • Умело вписване в околната среда;
  • Решението е ценово ефективно.

Използването на геоклетъчна система цели да се предпази водоплътната мембрана от механични наранявания по време на експлоатацията, като в същото време осигурява UV защита на мембраната.

Специалистите от ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг извършиха доставка и монтаж на PVC мембраната, защитните геотекстили и геоклетъчната система, спазвайки всички технологични особености, гарантиращи запазване водоплътността на системата по откосите.