Геосистеми НАУЧИ ПОВЕЧЕ Системни решения за пътна и железопътна инфраструктура, геотехнически съоръжения, защита от падащи камъни, стабилизиране на откоси и ерозионен контрол, армонасипни конструкции, подпорни съоръжения, хидротехнически съоръжения, депа за отпадъци и др.. Ландшафт НАУЧИ ПОВЕЧЕ Системни решения за вертикално планиране и моделиране на терена, паркинги, автомобилни и пешеходни алеи, линейни и площни дренажни решения, системи за покривно озеленяване, декоративни водни площи, укрепващи и стабилизиращи решения и др.. Соларни системи НАУЧИ ПОВЕЧЕ Интегрирани фотоволтаични системи за скатни и плоски покриви с TPO хидроизолации, PVC хидроизолации и др.. Проектираме и изграждаме: ON GRID, OFF GRID и HYBRID PV системи. Изосистеми НАУЧИ ПОВЕЧЕ Хидроизолационни решения за основи и фундаменти, плоски и скатни покриви, зелени покриви, тераси, трафик зони, мостове и тунели, хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения и др..

Със своя над 25-годишен опит, ВИ ДЖИ ЕФ, е сред водещите фирми в България, специализирана в областта на консултациите, доставките и инженеринга на иновативни строителни решения. Успехът ни е резултат от принципите на работа, които следваме в процеса на производството, търговията и инженеринга.

години опит

системни решения

Направления

Начало

ГЕОСИСТЕМИ

Системи за инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда.

Начало

ЛАНДШАФТ

Системи за ландшафтно проектиране, озеленяване и земеделие.

Начало

ИЗОСИСТЕМИ

Хидроизолационни системи за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство.

Начало

СОЛАРНИ СИСТЕМИ

Интегрирани фотоволтаични системи за плоски и скатни покриви.

ВИ ДЖИ ЕФ ИНЖЕНЕРИНГ

ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг е специализирана фирма за изпълнение на строително-монтажни работи в четири основни направления:

Инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда;

Ландшафтни проекти;

Хидроизолационни и покривни системи за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство;

Интегрирани соларни системи за плоски и скатни покриви.

НАУЧЕТЕ ОЩЕ

ВИ ДЖИ ЕФ МЕТАЛИ

Специализирана фирма в производството и търговията на метални завършващи елементи за скатни и плоски покриви и водоотвеждащи системи.

Система за водоотвеждане на покриви – улуци, водосточни тръби и др.;

Профили и окомплектовки с дължина до 7 метра;

Завършващи елементи за комини и въздуховоди;

Завършващ алуминиев профил за хидроизолационни системи.

НАУЧЕТЕ ОЩЕ

Абонирайте се:

Ако искате да откриете актуална и полезна информация за предлаганите от нас иновативни строителни продукти и решения, да получавате нашия бюлетин или обща информация, то оставете вашия e-mail адрес и ние ще се погрижим да останете информирани.