С утвърден екип от висококвалифицирани специалисти – проектанти, проектмениджъри, технически ръководители и изпълнители с професионална специализация, инженеринговата ни дейност е специализирана в проектирането, управлението на проекти и изпълнението на строително-монтажни дейности в четирите ни основни направления:

 • Инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда;
 • Ландшафтни проекти;
 • Хидроизолационни и покривни системи за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство;
 • Интегрирани соларни системи за плоски и скатни покриви.
vjf

Двадесет и пет годишният ни опит и фирмено ноу-хау, придобити в ключови за България проекти, ни дават възможност да предоставим и прилагаме системни решения и технологични иновации за реализиране на строителни проекти с кратки срокове, сложен дизайн и специфични условия за работа.

Техническият и инженерингов отдел осигурява:

 • Проектиране на геосинтетични, ландшафтни, хидроизолационни и покривни фотоволтаични системи;
 • Техническа консултация и разработване на проектни решения и детайли;
 • Специфициране на материали, съгласно системните решения и технологичните иновации на водещите световни производители;
 • Изготвяне на ценови предложения;
 • Реализиране на различни по мащаб проекти в страната и чужбина;
 • Собствена техника и строителна механизация при изпълнението на строително-монтажни работи.
vjf
vjf

Във ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг са разработени и внедрени:

 • Интегрирана система за управление на качеството (ISO 9001:2015);
 • Система за управление на околната среда (ISO 14001:2015);
 • Система за управление на здравето и безопасността при работа (BS OHSAS 18001:2007).

ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг е член на Камарата на строителите в България (КСБ).