Политика за употреба на „бисквитки“

Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие декларирате, че сте запознати с политиката за защита на личните данни на ВИ ДЖИ ЕФ и се съгласявате с употребата на „бисквитки“.

Политика за поверителност и защита на личните данни

Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие декларирате, че сте запознати с политиката за поверителност и защита на личните данни на ВИ ДЖИ ЕФ и се съгласявате с употребата на „бисквитки“.

Политика по качеството

Във ВИ ДЖИ ЕФ се стремим да поддържаме и надграждаме високо качество във всички аспекти на фирмената дейност. Качеството е резултат от общите усилия на всички служители.

Политика по здраве и безопасност при работа

Ръководството на ВИ ДЖИ ЕФ счита, че безопасността и здравето при работа на работниците и служителите представляват неразделна част от цялостната фирмена култура.

Политика на равнопоставеност

Във ВИ ДЖИ ЕФ осигуряваме работна среда без дискриминация и/или личностни нападки и обиди под каквато и да е форма. Стремим се да създадем и поддържаме атмосфера на уважение и продуктивност при реализиране на фирмената дейност, като не толерираме дискриминация и обиди, основани на: раса, пол, етнос, възраст, политически и религиозни възгледи, сексуална ориентация и др.

Политика по опазване на околната среда

Във ВИ ДЖИ ЕФ имаме за цел да пазим и подобряваме околната среда чрез добро управление и прилагане на най-добрите практики. Ще продължим да работим за интегриране на екологичните решения в нашите бизнес процеси и да приемаме зелени алтернативи във всички наши дейности, там и когато това е възможно.

Общи условия за продажба

Тези Общи условия уреждат продажбата на стоки между ВИ ДЖИ ЕФ ООД и клиентите.