Ви Джи Еф взе участие в изложението Българска строителна седмица, в дните 7-10 март 2018 г.

По време на изложението в Интер Експо Център на щанда на Ви Джи Еф посетителите се запознаха с добрите практики и новите технологии в областта на изграждането на зелените системи. Фокусът беше върху методи за изграждане на екологични пешеходни и трафик зони, моделиране на терена, както и изграждане на озеленени подпорни съоръжения.

Ви Джи Еф представи и предимствата на иновативните системи за укрепване и стабилизиране на дървета, и фиксиране на паркова мебел и съоръжения, намаляващи разходите по поддръжката на зелените площи в градската среда. Тези системи се отличават с бърз монтаж, висока носимоспособност и дълъг експлоатационен живот и са успешно прилагани в различни обекти по света.