ВИ ДЖИ ЕФ достави мрежи за армиране на асфалтови настилки за ремонта на един от най-очакваните и значими инфраструктурни проекти в София – Източната дъга на околовръстния път. Предвиденото техническо решение е армировка, посредством мрежи от стъклофибърни нишки с полимерно покритие.

На обекта са положени повече от 100 000 кв.м. MACGRID® AR 10.7, с които се цели подобряване на експлоатационните показатели на пътната конструкция и предпазване на асфалтовата настилка от образуването на пукнатини. ВИ ДЖИ ЕФ притежава опита и квалификацията за даването на решения и доставката на геосинтетични продукти с широко и ефективно приложение в инфраструктурата и опазването на околната среда.