На 25-ти км от АМ „Хемус“ в местността „Боруна“, в резултат на силно ерозирал терен, категоризиран като срутищен участък, бяха предприети укрепителни мероприятия в пътното платно в посока гр. Варна. Ви Джи Еф съдейства за изготвянето на техническото решение на проекта и достави материалите за изпълнението му. Предвидените неотложни възстановителни дейности по първия етап завършиха седмица по-рано от предвиденото.

Техническото решение предвиди максимално обрушване и почистване на свлечения материал. Основните защитни дейности включват изграждане на облицовъчна конструкция тип армиран насип чрез продукти от двойно усукана хексагонална телена мрежа с антикорозионно покритие в допълнение с обмрежване на ската. Укрепващото съоръжение се състои от 3 части. Основите са с височина 3 м и са изпълнени с фабрични габиони, които имат за цел да поемат натоварванията при изграждането на конструкцията. Втората зона е висока 10 м и се състои от фабрични модулни системи Terramesh® с вертикално каменно лице и с армиращи опашки, спомагащи за поемането на експлоатационните и други въздействия и за редуциране на деформациите.

Последната част е изградена от фабрични модулни системи Зелен Terramesh® с наклонено на 70° лице, зад които са положени синтетична рогозка и 30 см хумусна почва, благоприятстващи за развитието на растителност. Модулите в тази зона от конструкцията също притежават армиращи опашки, които функционират по сходен начин с тези от втората част на съоръжението. Предвидено е и площно дрениране чрез дренажен геокомпозит, което да осигури отводняване на терена и отвеждане на повърхностните води в основата на конструкцията към дренажна тръба. Комплексната система, с която е изграден облицовъчният армонасип, осигурява дълготрайната протекция на важната пътна артерия и преминаващите по нея хора и превозни средства.

Ви Джи Еф притежава опита и капацитета да дава и реализира ефективни решения при укрепването на свлачищa и срутищa.