В края на 2016 г. стартира проект „Реконструкция на ул. Крайезерна, гр. Бургас“, който включва разширение на ул. „Крайезерна“ от двулентов в четири лентов път, изграждане на кръгови движения и прилежащи връзки. Проектът има за цел да насочи транзитния трафик към южната част на града, да осигури добър достъп до Южните промишлени зони и Пристанище Бургас, както и да подобри като цяло инфраструктурата в тази част на града.

В обхвата на проекта се включват мероприятия по усилване на основата, тъй като района се характериазира с изключително слаби почви, а и близостта на езерото Вая допълнително усложнява работата по изграждане на пътната конструкция.

Мероприятията включват полагане на нетъкан иглонабит полипропиленов геотекстил 200 г/кв. м  като разделител и затваряща геоклетъчна система, среден тип с височина на клетка от 20 см за усилване.

Общата площ на усилване е над 50 000 кв. м.

Геоклетъчните системи представляват триизмерна структура, произведена от високоплътен полиетилен. Стените на клетките са перфорирани и текстурирани, а за оформяне на клетъчната структура отделните елементи са фабрично заварени с ултразвукова заварка, с устойчивост на шева 2 200 N за височина на клтека от 20 см. В разпънато работно състояние геоклетъчната системата наподобява пчелна пита, която може да се фиксира и да се запълни с инертен материал, съгласно изискванията на проекта.

Основна функция при това приложение е увеличаване носещата способност на основата, редукция на деформациите от преминаващ трафик и равномерното им разпределение.

Преди стартиране на работа бе проведен полеви тест съвместно с главния Изпълнител и практическо обучение от инженерите на Ви Джи Еф ООД във връзка с монтажа на системата.

Повече информация за използваните материали, можете да намерите ТУК.