В последните години все по-популярна става идеята за така нареченото зелено или устойчиво строителство, при която една от основните цели е да се оптимизира употребата на материали, енергия и суровини. То обединява различни практики и техники, които се прилагат във всички етапи –  дизайна, конструкцията и последващата поддръжка.
Като част от стремежа на Ви Джи Еф да следва световните тенденции за устойчивост е използването на иновативни системи и решения, които имат редица предимства пред традиционните и спомагат за постигане на баланс между икономическите и екологични принципи в строителството.
Системата EcoWall е специално разработена за:
–    изграждане на озеленени гъвкави подпорни стени
–    декоративни ландшафтни приложения
–    укрепване на стръмни насипи
–    защитни диги срещу наводнения
–    звукови бариери
–    и мн. др.

Триизмерната 3-D система от специално разработен HDPE материал, образува клетки наподобяващи пчелна пита, които се запълват и уплътняват с почвен материал. За запълване на предните лицеви клетки препоръчително се използва хумус, благоприятстващ по-бързото развитие на растителност. Задните клетки се запълват и уплътняват с изкопния материал от обекта, което е само едно от основните предимства на системата като бързина и икономичност.

Монтирани една върху друга с подходящ отстъп навътре, отделните секции на системата образуват стабилни и устойчиви във времето структури, като всяка челна клетка представлява отделна кашпа, която може да бъде озеленена.

Подпорните стени, изградени с предлаганата от Ви Джи Еф система, представляват икономична, зелена алтернатива на бетоновите стени. В оформените по лицевата ѝ част вегетативни джобове, в зависимост от търсения ефект, могат да бъдат засадени почвопокривни растения, декоративни треви, билки или цветя. Тя осигурява изключително подходяща среда за развитие на всякакъв тип растения, като по никакъв начин не ограничава тяхната коренова система и благоприятства техния растеж.
Компактните размери, ниското тегло на секциите и технологията на полагане са друго основно предимство, което позволява монтаж на системата дори на места с ограничен достъп, където използването на кофраж, механизация за доставка и монтаж на материали като бетон или трошено-каменни фракции е невъзможно.

Друго основно предимство на системата е, че тя е изключително гъвкава, следваща контурите на терена и позволява изграждане на конструкции със стандартна и нестандартна форма, които трудно биха могли да бъдат изградени с традиционни материали.

Проектирането на системата се съобразява с конкретните почвени условия на обекта и в зависимост от желаната височина на конструкцията, тя може да бъде допълнително усилена с Ecomesh геомрежа и земни анкери. По този начин с минимални усилия и средства се постига една конструкция, устойчива във времето, която е естетически вписана в околното пространство. Веднъж изградена, системата EcoWall не изисква никаква поддръжка.
Други предимства на EcoWall:
–    клетките остават невидими след вегетация
–    позволява изпълнение на различни форми и структури в помощ на пространственото оформление от проеканта
–    не се изисква специализирана или тежка механизация за изграждане на системата
–    инфилтрирация на дъждовни води – изградените с EcoWall подпорни стени позволяват на дъждовната вода да проникне в дълбочина, свеждайки до минимум оттока. Може да допринесе за кредити за зелено строителство
–    устойчивост на влошаване на околната среда – EcoWall секциите са изработени от устойчив във времето материал (HDPE), който не се напуква, не корозира и има висока устойчивост на химикали и замръзване
–  преодоляване на наземни препятствия – начинът на структуриране и производство на EcoWall секциите позволява отделни геоклетки при монтажа на секциите да се изрязват с цел преодоляване на наземни препятствия като дървета, тръби, водостоци, предпазни парапети и други, без това да променя контурите и визията на терена. (*Молим ви, задължително се консултирайте със специалист преди да предприемете подобни действия.)
–    устойчивост на конструкцията при сеизмична активност
–  естетически – кафевият цвят на EcoWall и озелененото лице са естествено продължение на почти всеки ландшафтен проект
–    лесна за доставка поради компактните размери
–    бърз и опростен монтаж и др.

Всичко това прави EcoWall една изключителна алтернатива на традиционните подпорни конструкции, която повишава естетическата стойност и устойчиво строителство на всеки един проект.

За допълнителна информация относно системите и решенията, свързани с ландшафтното проектиране и озеленяване, моля, посетете сайта www.vjflandscape.com или се обърнете към ландшафтните архитекти в офисите на Ви Джи Еф.