На 19.09.2019 г. ВИ ДЖИ ЕФ организира събитие, гости на което бяха проектанти, членове на КИИП Благоевград. Целта на събитието бе да представи иновативните строителни решения, който фирмата развива в четирите основни направления:
•    Геосистеми;
•    Ландшафт;
•    Изосистеми;
•    Соларни системи.

Гости на презентацията бяха проектанти, инженери, архитекти и представители на бизнеса.

Презентационната програма беше разделена на две части:

  • Лекторът на първа част – инж. Боряна Николчева, ръководител отдел проекти на ВИ ДЖИ ЕФ, постави фокуса върху системите за инфраструктурни проекти по опазване на околната среда (геосистеми), както и върху разработените и утвърдени природосъобразни решения в сферата на озеленяването и земеделието (ландшафт).

  • Във втората част от презентацията Георги Иванов, мениджър бизнес развитие, представи пред гостите покривни и хидроизолационни системи за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство (изосистеми), заедно с интегрираните соларни системи за скатни и плоски покриви, които ВИ ДЖИ ЕФ проектира и изпълнява.

След лекционната част инж. Пламен Радев – председател на КИИП Благоевград, изказа специални благодарности и поздрави екипа на ВИ ДЖИ ЕФ за презентацията и подходящия подбор на референтните обекти от Благоевградския регион в представянето.

Екипът на ВИ ДЖИ ЕФ представи богат набор от реализирани проекти във всяко едно от направленията на фирмата, онагледявайки ги с мостри на някои от материалите, използвани при реализацията им.

Събитието премина в дискусии по изпълнени и предстоящи проекти, които се оказаха изключително полезни и приятни, както за нас, така и за нашите гости.