ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг реализира поредна фаза от изпълнението на покривна фотоволтаична система на индустриален обект, намиращ се в ж.к. „Дружба“, гр. София. Предишните фази, изпълнени преди години с тънкослойни CIGS модули, доказват надеждността и високата производителност, декларирана от производителя. Новата система е изградена от поликристални панели и е с мощност 17 KWp, монтирана върху покривната равнина. Панелите са последно поколение поликристални, с удължен срок на гаранция, като клетките са разработени по технология, която дава възможност да не се влияят в голяма степен от засенчването, да бъдат устойчиви на химически агресивна среда, което дава възможност да бъдат изграждани PV инсталации в региони с химически активни агенти във въздуха – крайморски райони, животновъдни ферми, райони с висока степен на запрашеност и други.

Според предназначението си фотоволтаичните системи се делят на 3 вида – свързани към електрическата мрежа (Grid ON), независими от ел. енергия (Grid OFF) и с хибридно захранване (Hybrid PV). Фотоволтаичните системи, които са свързани към електропреносната мрежа за момента са най-предпочитаният избор от малки, средни и големи производствени предприятия, офиси и други, ползващи ел. енергия предимно през светлата част на денонощието. ВИ ДЖИ ЕФ препоръчва този вид системи, когато потреблението на ел. енергия е по-голямо от произведената от фотоволтаичната система. Монтираните инвертори са безтрансформаторни, с високо КПД и позволяват следене на добива без допълнително оборудване. С изпълнението на поредния етап от инвестиционната програма на възложителя, изградените фотоволтаични инсталации надхвърлят 35 KWp инсталирана мощност, което покрива голяма част от нуждите на инвеститора от електроенергия чрез възобновяеми източници. Решението е стратегическо предвид ръста в цените на тока, както и значителното потребление на обекта.

Предимствата на разглежданата система са:

  • висока производителност;
  • бърз и лесен монтаж;
  • ниска себестойност на конструкцията;
  • ниска себестойност на цялата инсталация;
  • висока възвращаемост на инвестицията;
  • ветроустойчивост;
  • лесна поддръжка в случай на необходимост;
  • висока надеждност, породена от високото качество на оборудването.

Ако все още не сте избрали Вашата фотоволтаична система, доверете се на знанията и уменията на професионалистите от ВИ ДЖИ ЕФ. Те изграждат такъв тип системи повече от 10 години. Възприемат хидроизолационното покритие и фотоволтаичната инсталация като единна система. Имат капацитета да дават най-успешните решения.