Ви Джи Еф съдейства с техническото решение и достави материалите за изпълнението на MacRes система при преминаването на АМ Струма ЛОТ 3.3 през река Санданска Бистрица до гр. Сандански. Реката пресича напречно устоите на магистрален виадукт и с прилагането на 3 армиращи подпорни конструкции се решава формирането и укрепването на високите откоси. Системата MacRes е вертикална армонасипна конструкция, състояща се от сглобяеми, лицеви, бетонови панели, армирани с полимерни геоленти.

В устоите на виадукта се изпълниха 3 подпорни конструкции с обща лицева площ над 550 кв.м, а най-голямата се характеризира с дължина от 68 м и височина, надвишаваща 7 м. След предстоящото откриване на АМ Струма ЛОТ 3.3 армонасипите ще могат да бъдат наблюдавани и от двете пътни платна.

Ви Джи Еф притежава богат опит и капацитет да дава и реализира ефективни решения за армонасипни конструкции с разнообразен характер и особености.