Разработената вертикална планировка на обекта е предпоставка по северната граница на производствения комплекс ЛИТЕКС МОТОРС да се изградят укрепителни конструкции в две зони с височина, достигаща до 9,0 м и обща дължина – 720 м.

Укрепването в зоната, разположена надлъжно на основната транспортно-комуникационна връзка на завода, е реализирано с модулна система TERRAMESH. Тя е специално разработена за изпълнение на високи подпорни съоръжения чрез армиране на отделни пластове от самия насип. Конструкцията е изпълнена с фабрични модули в комбинация с естествени материали, налични на обекта. Лицето на подпорната стена е вертикално и е оформено с камък.

Втората зона обхваща укрепване на съществуващ терен в изкоп. Конструкцията представлява гравитационна подпорна стена, изпълнена с габиони (фабрични модули от двойно усукана телена мрежа, запълнени с камък).

И двете конструктивни решения се отличават с:
  • висока сеизмична устойчивост;
  • адаптивност;
  • значителна икономия на средства, необходими за реализиране на строителството.

Използването на естествени материали (земни почви и камък) гарантира естетичността на съоръжението и естественото му вписване в прилежащия ландшафт.