Като част от цялостната концепция за изграждане на сграда в равновесие с природата, покривният детайл на Къщата на равноденствието е решен с иновативна система за зелен скатен покрив.

Къщата на равноденствието

Стабилитетът на почвения пласт, необходим за развитие на растителността, е осигурен посредством специалната геоклетъчна система Geoweb. Тя изпълнява задържаща функция, предвид наклонената повърхност на покрива. Същевременно, мрежата от полимерни клетки с фабрична перфорация благоприятства естественото преминаване на водите без изнасяне на почвени частици. Развитието на кореновата система не се възпрепятства.

Къщата на равноденствието

Подпочвен дренаж и защита на хидроизолацията от механични повреди се осъществява чрез дренажен геокомпозит TerraDrain. Освен това той допринася за доброто сцепление на последващите слоеве и осигурява както бариера за кореновата система, така и условия за естественото й аериране.