За поредна година специалистите от „Пачалов“ проведоха обучение по оказване на първа помощ на служителите и работниците във ВИ ДЖИ ЕФ. Обучението премина в 3 дни, където екипите от всички офиси – София, Пловдив, Варна и Бургас обогатиха познанията си.

Служителите на ВИ ДЖИ ЕФ надградиха, придобитите през годините знания и умения за безопасно и адекватно поведение при оказване на първа долекарска помощ. Обучението включваше различни казуси и ролеви игри, свързани с животозастрашаващи травми и инциденти, при които помощта в първите минути е изключително важна.

Ежегодното обучение има за цел да накара служителите и работниците на ВИ ДЖИ ЕФ да се чувстват подготвени и уверени при оказване на първа помощ.

Първата помощ, не е точна наука и след като сме се уверили, че ние и хората около нас са в безопасност – незабавно трябва да се обадим на тел. 112, за да потърсим компетентна помощ.