На презентация в гр. Ямбол, състояла се на 20.09.18 г., ВИ ДЖИ ЕФ представи пред група проектанти и представители на бизнеса, иновативните строителни решения и инженерингa в четирите, основни за фирмата ни направления. Презентационната програма бе разделена в 2 части. В първата част инж. Боряна Николчева, ръководител отдел проекти на ВИ ДЖИ ЕФ, запозна аудиторията със системите за инфраструктурни проекти и обекти за опазване на околната среда, както и със системите за ландшафтно проектиране, озеленяване и земеделие.

Като лектор на втората част от корпоративното ни представяне, Георги Иванов – мениджър бизнес развитие на ВИ ДЖИ ЕФ, засегна темите с хидроизолационните системи в строителството и интегрираните фотоволтаични системи.

За изключително ползотворно отчитаме и времето в паузата между двете презентации, както и това, след края на срещата, в което имахме възможност за разговори и детайлно обсъждане на представените системни решения с проектантите.

ВИ ДЖИ ЕФ изказва искрената си благодарност на КИИП Ямбол за поканата, както и на гостите за проявения интерес.