Представяме ви решение за габионни стени, изпълнено от Ви Джи Еф Инженеринг в затворен комплекс от къщи в покрайнините на София. 

Редица предизвикателства доведоха до прилагането на това решение. На първо място беше характерната денивелация за района, която изисква терасиране и укрепване на терена. Втората причина бе, че искахме пълноценно да усвоим площта на комплекса, чрез оформянето на използваеми равни пространства. Не на последно място се стремяхме да придадем високи естетически качества на обекта, които същевременно да осигуряват и функционалност. Така, за да отговорим на тази съвкупност от критерии, заложихме на решението за габионни стени. 

Решението включва изработване на стени от самодрениращи се модули, напълно вписващи се в околната среда с помощта на естествен материал – камък, който допринася за постигане на единен архитектурен образ.

Освен функцията да се преодолее денивелацията, да се разделят различните нива в дворните пространства, модулната система заема роля и като основа на ограда. При този тип решение се предоставя свободата от монтаж на разнообразен вид ограда, като в случая е избрана ажурна такава. Предимството тук е, че освен разделяща функция, то дава възможност от повдигане на терена с цел обособяване на зелени площи, разделяне на дворни пространства, подчертаване на архутектурни детайли и др. 

Материалите, от които са изработени самодрениращите се модули са с високо ниво на антикорозионна защита галфан, която гарантира устойчивост във времето без риск от компрометиране на конструкциите и визията на дворните пространства. Дебелината на телта може да бъде ∅3 мм или ∅4 мм, а растерът варира в желания резултат, необходимата визия и фунцията на модулите.