Екстремно нарастващите разходи за електропотребление в индустриалните предприятия и в домакинствата карат инвеститорите да обмислят различни начини за тяхното редуциране. Голяма част от собствениците все по-често се обръщат към използването на алтернативни източници, каквито са фотоволтаичните системи. Вариантите за изграждането им са безкрайно много и различни и са в пряка зависимост от много фактори. 

Въз основа на натрупания ни дългогодишен опит в работата с покривни хидроизолационни и PV системи, ние от Ви Джи Еф имаме знанията и компетенцията да консултираме, проектираме и изпълним най-подходящото решение за всеки индивидуален проект. 

Традиция и политика на компанията е да предоставя на клиентите си цялостни, изпитани и работещи решения в четирите дейностни направления. Поради този факт работим в посока на предлагане и изпълнение на системи за безпробивен монтаж на покривни фотоволтаични панели и инсталации.

Една от тези системи е General Fix®. Многобройните изпълнени обекти доказват качеството, безопасността и безпроблемната експлоатация на този тип покривни PV системи. Системата е разработена и патентована на основата на VELCRO® HOOK & LOOP технологията, която изключва механично фиксиране и пробиви в хидроизолационното покритие. 

По отношение на ветровите натоварвания и устойчивостта на системата, General Fix е тествана за устойчивост на ветрови натоварвания. Тестовете са проведени във ветрови тунел към Факултета по механика на Политехническия Университет в Милано и лабораторията EUREKA – Италия. Симулацииите са извършени в широк температурен диапазон, като чрез обобщаване на данните се създава окончателния вид на системата. Конфигурацията на всеки проект е индивидуална и зависи от специфичните изходни данни, които се задават в симулационния модел за надеждното оразмеряване на системата и гарантиране на устойчивостта й за експлоатациония период на фотоволтаичната инсталация.

С помощта на специализиран сертифициран софтуер се определят броя, размера и разположението на елементите на системата, спрямо специфичните условия на монтаж за всеки конкретен обект.

Системното Решение е приложимо както върху нови, така и върху съществуващи покриви със синтетична хидроизолация .

Предимства:

  •  редуциране на сроковете за монтаж
  •  ниско тегло – не натоварва допълнително покривната конструкция
  •  безпробивен монтаж, което удължава живота на покривната хидроизолационна система
  •  възможност за ориентирано (под ъгъл) и/или хоризонтално полагане на инсталации
  •  възможност за демонтаж на инсталациите при необходимост от обследване или извършване на текущи ремонти