С голямо удоволствие споделяме, че бяхме главен партньор на третото издание на Архитектурно-строителния форум „Без Страх“. През двата дни на събитието се постарахме да обърнем внимание на всеки посетител, представяйки компанията ни и иновативните решения, които предлагаме. За по-любопитните бяхме изработили специална игра, хвърляща отражение върху обектите и решенията от презентацията, с която участвахме на форума. 

Надяваме се, че сме успели да отговорим на темата на събитието: „Извън Стандарта”, защото имахме желание да подберем казуси и опит, който е интересен за публиката и отличителен за нас. Искахме да демонстрираме, че като компания с инженерингова насока също сме нестандартни като мислене. Същевременно обърнахме внимание на въпросите “кога реално от нашата практика е било възможно да си извън стандарта?”, “трябва ли да бъдеш въобще?”, “как сме успели да си извоюваме правото да сме?”. Все пак в инженеринговата дейност има стандарти и методи на работа, които не трябва да се пренебрегват. Затова наблегнахме на набор от вълнуващи примери, които да обхванат и представят дейността на основните ни направления. Да изтъкнат симбиозата на работа между тях. Да илюстрират играта ни с мащаба по хоризонтал и вертикал, когато прилагаме инженерните ни решения, било то в мащабен проект, частен дом, градска среда или инфраструктурен проект. Нашата цел на „Без Страх“ отново бе да покажем как чрез иновации и внимание към детайла, можем да надминем границите на обичайното и да създадем нещо полезно и устойчиво на времето.

Участието във форума ни подейства вдъхновяващо. Имахме възможността да обменим знания и опит със специалисти от индустрията, да се запознаем с мисленето на младите студенти и да създадем нови възможности за бъдещо сътрудничество.