В началото на 2018 г. Ви Джи Еф Инженеринг положи изолационна система на резервоар за дренажни и дъждовни води при находище „Хан Крум“ за добив и преработка на златосъдържащи руди до гр. Крумовград. Резервоарът се характеризира с площ от над 10 000 кв. м. и стръмни откоси, надвишаващи наклон 1:1.

Професионализмът и опитът в реализирането на мащабни проекти в кратки срокове помагат на Ви Джи Еф да изпълнява ангажиментите си качествено и навреме, въпреки отличителните сложност и значимост на изпълнението.

Положеният изолационен пакет включва дренажен геокомпозит, геоглинен екран, мембрана от полиетилен с висока плътност и геотекстил:

  • дренажният геокомпозит представлява фабрично споена система на няколко слоя геосинтетични материали
  • геоглиненият екран е противофилтрационен екран, състоящ се от експандиращ минерал монтморилонит, защитен двустранно от геотекстил (тъкан и нетъкан) и в някои случаи допълнително с геомембрана
  • геомембраната е произведена от полиетилен с висока плътност, осигуряваща непропускливост
  • геотекстилът представлява материал от иглонабити и термично свързани полипропиленови нишки, в конкретния случай – изпълняващ защитна функция

Мембраната от полиетилен с висока плътност и геотекстилът се снаждат напречно и надлъжно чрез заварки, а геоглиненият екран и дренажният геокомпозит – чрез застъпване. В най-високата част на откоса на всяка берма системата се затежнява в анкерна канавка, а също и с временни товари, за да се предотвратят плъзгане или повреди от вятър и други явления. Професионалното и качествено изпълнение на специалистите от Ви Джи Еф Инженеринг, както и фокусът към детайлите гарантират удължен експлоатационен живот на резервоарното съоръжение.

Ви Джи Еф притежава богат опит и капацитет в даването на решения, доставката и монтажа на изолационни системи от най-високи класове, изисквания и сложност.