Главният изпълнител на обекта „Монтаж Строителни Конструкции“ АД, за пореден път възложи на ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг отговорната задача – хидроизолирането на новото предприятие на „Кенар“ за производство на салати, готови храни и консерви. Обектът представлява едноетажна сграда с РЗП 9500 кв.м, която включва множество помещения за производство, хладилни складове за съхранение на суровини и готова продукция, технически помещения и др.

Възложените дейности включват изпълнението на изолациите при покрива и при пречиствателната станция, намираща се в близост до основната сграда. Положената хидроизолация при покрива и козирките е с обща площ над 10 000 кв.м, като техническото решение включва полагане на механично фиксирана PVC мембрана Alkorplan върху топлоизолационен пакет от каменна минерална вата.

Редицата предимства на синтетичната мембрана Alkorplan, на белгийския производител Renolit, правят материала един от най-предпочитаните, когато става въпрос за хидроизолационни системи за индустриални сгради, както при нови, така и при ремонт на съществуващи обекти. Еднопластовата система е по-леко и по-икономично решение, в сравнение с традиционните многопластови решения. Независимо от външните условия монтажът е бърз и лесен, без открит пламък в процеса на полагане.
ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг се справи успешно и с предизвикателството да хидроизолира локалната пречиствателна станция на производствената база, която се състои от седем камери, през които преминава отпадната вода от дейностите на предприятието.
За изолационните дейности при камерите е използвано полимерно модифицирано покритие на циментова основа, което е специално разработено за хидроизолиране на пречиствателни станции, отчитайки всички въздействия от експлоатацията на съоръжението.
Използваните продукти за хидроизолирането на съоръжението са в пълно съответствие с REACH закона на Европейския съюз, третиращ безопасността за околната среда и живите организми при използване на химически модифицирани продукти.
С приключването на поредния мащабен проект в района на с. Гара Елин Пелин, ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг за пореден път доказа способностите си в успешното изпълнение на изолационни дейности в голям обем и хидроизолиране на съоръжения със специфична конструкция и нужди.