НачалоПроектиОформление на детска площадка с габиони

Оформление на детска площадка с габиони

Оформление на детска площадка с габиони

Описание

Проекта е част от „Програмата за развитие на селските райони“ и включва изграждане на няколко детски площадки в района на гр. София.
Идейното решение предвижда обособяване на отделни кътове и зони за игра на различни нива. Това налага оформлението на хълмове и откоси, по които да бъдат разположени детските съоръжения.
Основен проблем при вертикалната планировка на тези изкуствени теренни форми е защитата им от повърхностна почвена ерозия и стабилизирането на почвения насип.
При укрепването и терасирането на терена, както и за сепариране на отделните зони са използвани габиони от двойноусукана мрежа. Запълнени с каменна фракция, те образуват естествено дрениращи и монолитни конструкции, които понасят големи натоварвания. Изградените подпорни стени са гъвкави, поради което допускат големи слягания на основата. За филтриране на водата, преминаваща през габионите, по задната им повърхност е положен нетъкан геотекстил.
Допълнително за защита на децата от нараняване при игра, габионите са покрити със специална предпазна полиетиленова мрежа.

Галерия