НачалоПроектиПодпорни конструкции с габиони, гр. София

Подпорни конструкции с габиони, гр. София

Подпорни конструкции с габиони, гр. София

Описание

Изграждане на подпорни конструкции с фабрични габиони от двойно усукана телена мрежа.

Галерия