Габиони от двойно усукана телена мрежа

Габиони от двойно усукана телена мрежа

Описание

Габионите от двойно усукана телена мрежа се произвеждат с правоъгълна ( тип „кутия“) или цилиндрична ( тип „сак“) форма . За монолитността на модулите допринасят вградените по време на производствения процес и допълнителни компоненти, които се полагат по време на монтажа. Габионите на Maccaferri отговарят на изискванията на регламент 305/2011 за строителните продукти, произвеждат при система за конрол на качеството ISO 9001:2008 и притежават СЕ маркировка. Като допълнение продуктите от двойно усукана телена мрежа имат и EPD сертификат за екологичен продукт съгласно ISO 14025.
Предимства на габионите от двойно усукана телена мрежа:
  • Естетичност на конструкцията и умело вписване в околната среда;
  • Бърз и лесен монтаж, без мокри процеси;
  • Монолитни , гъвкави и адаптивни;
  • Дълъг екпслоатационен живот с висока степен на антикорозионна защита;
  • Богата гама от форми и размери;
  • Ниски транспортни разходи;
  • Възможност за използане на наличен на обекта скален материал.

Приложение

  • Подпорни конструкции с височини до 5 м;
  • Хидротехнически решения : корекции на реки , канали и изкуствени водоеми, ремонт и реконструкция на язовирни стени, водохващания, водостоци и т.н..

Решения:

Проекти: