НачалоПроектиУкрепваща конструкция тип армиран насип с каменно лице, гр. Перник

Укрепваща конструкция тип армиран насип с каменно лице, гр. Перник

Укрепваща конструкция тип армиран насип с каменно лице, гр. Перник

Описание

Подпорно съоръжение тип армиран насип, изградено от модулна система Terramesh®.

Галерия