НачалоРешенияГеосистемиСпециални приложения

Специални приложения

Тунелно строителство

Тунелно строителство

Изграждането на тунели следва да бъде съобразено със специфичните геоложки и хидрогеоложки условия на терена, както и с функциите, които ще изпълнява съоръжението. За ефективността, безопасността и дългия експлоатационен живот на тунелната конструкция от основно значение са вида на хидроизолационната, дренажна и укрепваща облицовката системи.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Тунелно строителство

Изграждане на изкуствени езера

Изграждането на изкуствени езера и водоеми е свързано с поддържане на постоянен воден обем за сравнително дълъг период от време.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Тунелно строителство

Изграждане на депа за отпадъци

При проектирането и изграждането на депа за отпадъци едно от основните предизвикателства е осигуряване на водоплътност на основата. С това се цели предотвратяване изтичането на инфилтрат и замърсяване на почвата.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Тунелно строителство

Рекултивация на депа за отпадъци

Рекултивацията на депа и нарушени терени е свързано с намаляване вредното въздействие върху околната среда, предотвратяване освобождаването на вредни газове от депонирани отпадъци, както и създаване на възможности за усвояване на рекултивираните терени за други цели.

ВИЖТЕ ОЩЕ