НачалоРешенияГеосистемиЗащита от падащи камъни

Защита от падащи камъни

Защита от падащи камъни с двойно усукани и композитни стоманени мрежи

Защита от падащи камъни с двойно усукани и композитни стоманени мрежи

Наличието на стръмни обрушени скални откоси в близост до сгради или транспортна инфраструктура налага използване на системи за защита от падащи камъни с цел предотвратяване отделянето на големи отломки или контролирано отвеждане на по-ситен скален материал в петата на откоса.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Защита от падащи камъни с двойно усукани и композитни стоманени мрежи

Защита от падащи камъни с бариери

Пътищата, железопътните линии и населените райони често са в непосредствена близост до откоси, подложени на срутищни процеси. Негативното им влияние може да се проявава локално или да застрашава общата устойчивост на откоса.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Защита от падащи камъни с двойно усукани и композитни стоманени мрежи

Защита от падащи камъни с джоб стена

Когато традиционните системи за защита от падащи камъни не са приложими, тъй като защитаваният откос е твърде голям и трудно достъпен, се налага реализиране на алтернативно решение.

ВИЖТЕ ОЩЕ