НачалоРешенияГеосистемиЗащита от падащи камъниЗащита от падащи камъни с двойно усукани и композитни стоманени мрежи

Защита от падащи камъни с двойно усукани и композитни стоманени мрежи

Защита от падащи камъни с двойно усукани и композитни стоманени мрежи

Описание

  1. 1. Система за защита от падащи камъни тип Завеса от двойно усукана телена мрежа
    Фиксира се по билото и на места в петата на откоса. Позволява обрушения скален материал безопасно да пада зад мрежата в основата на откоса. Служи за защита на инфраструктурни обекти и сгради в непосрествена близост до изкуствено създадени или естествени скални откоси.
  2.  Комбинирани активни системи за защита от падащи камъни
    В зависимост от характеристиките на защитавания откос се прилагат комбинирани решения, включващи някои от следните системи : двойно усукана телена мрежа с фабрично вплетени високоякостни стоманени въжета (SteelGrid HR) , високоякостни панели от стоманени въжета ( HEA панел) и анкери.

Предимства

  • Подобряват стабилността на откоса;
  • Предотвратяват отделяне на големи скални отломки, вследствие на въздействие на корените на растенията, температурни разширения, ветрова ерозия, цикли замръзване-топене и хидростатично налягане;
  • Заздравяват повърхностния слой на откоса.

Продукти:

Проекти: