В следствие на обилни валежи и интензивно снеготопене, се налага трайно стабилизиране на активния свлачищен участък. Целта е да се осигури безопасна експлоатация на общинската улица над участъка, прилежащите частни имоти, както и намиращите се в обсега му комуникации.

В рамките на проекта специалистите от ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг, заедно с местен партньор, изпълняват армиран насип с геосинтетични мрежи. Извършва се защита на лицевата част чрез затревяване в зоните на лицето на армирания насип, както и оформянето на берми и повърхностно укрепване с помощта на геоклетки в зоните над короната на армонасипната конструкция.

Като част от проекта са изпълнени и съоръжения за отводняване и дренаж, бетонов път над короната на армонасипната конструкция и контролно-измервателна система.

Проектът е успешно завършен през месец декември 2014 година.