Като част от проект за основен ремонт на мост над р. Лесновска, с. Негован, е извършено укрепване на фундаментите на стълбовете на моста, намиращи се в пряк контакт с реката, както и корекция на речното корито.

За  допълнително укрепване над фундамента на стълбовете са използвани габиони с PVC покритие. Самата корекция на речното корито, непосредствено преди, под и след мостовото съоръжение, е извършена с RENO матраци с допълнително PVC покритие. Това решение предотвратява въздействието на реката върху общата сигурност на моста – подкопаване на основи и последващи деформации на конструкцията.

Решения за корекция на речни корита с RENO матраци и каменен запълнител спомагат за по-доброто погасяване на динамичното въздействие, породено от скоростта на течащата вода. Проектни решения, изпълнени с габиони и RENO матраци при корекция на речни корита и защита на устои, се характеризират с по-голяма гъвкавост в сравнение със стоманобетонни конструкции. Това само по себе си благоприятства по-дългия експлоатационен период както на изпълнената корекция, така и на мостовата конструкция.