Поредното доказателство за взаимната свързаност на двата типа покривни решения – хидроизолационни и фотоволтаични, е един от множеството изпълнени обекти на Ви Джи Еф Инженеринг, а именно – покривна фотоволотаична система с поликристални панели върху индустриален покрив в гр. Пловдив.

Сградата е складова база с метален покрив с LT ламарина, върху който е изпълнен стандартен хидро- и топлоизолационен детайл с послоен монтаж – PVC хидроизолация Alkorplan 35176 F и топлоизолация от каменна вата върху пароизолационно фолио.

Фотоволтаичната система с поликристални панели е инсталирана върху подконструкция, посредством безпробивен монтаж с профили Alkorsolar.

Системата е изпитано през годините решение на Ви Джи Еф, което осигурява безпроблемна експлоатация на PV модулите и хидроизолацията едновременно.

Профил Alkorsolar е екструдиран PVC профил, който се полага върху синтетичната PVC мембрана с помощта на автомат за горещ въздух. В него е заложен метален профил с правоъгълно сечение, върху който се фиксира подконструкцията на PV панелите.

Безпробивният монтаж осигурява безпроблемна работа на хидроизолационната система в годините и безопасност от компрометиране на съществуващата хидроизолация на покрива.

Верни на убежденията си, Ви Джи Еф продължава да развива дейността си в посока на съвместимост и взаимодействие между всички системи и звена, които са част от едно цяло наречено строителен процес. Такива са и решенията ни в 4-те направления – обмислени, проектирани, доказани във времето и работещи заедно.