В крак със световните тенденции за устойчиво и зелено строителство, Бургас е първият град в България, който започна изграждането на зелени покриви върху спирките на градския транспорт. Поради малката носимоспособност, покривните конструкции на съществуващите спирки и необходимостта от специализирана система за екстензивни зелени покриви, община Бургас се довери на ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг.

Образуването на т.нар. „Топлинни острови”, в следствие на градската урбанизация, липсата на висока дървесна растителност в обществените площи и замърсяването на въздуха с финни прахови частици, създават все повече предпоставки за търсене на иновации чрез зеленото строителство. Такива „Топлинни острови” се образуват в много градове в България, какъвто е и град Бургас. За решаването на тези проблеми, започна инициатива за изграждане на „зелени шапки” върху спирките на градския транспорт, като по този начин ще се осигури прохлада на жителите на града, ще се подобри качеството на въздуха и биоразнообразието.

Като експерт в изграждането на зелени покриви, ВИ ДЖИ ЕФ разработи и предостави специализирано решение за съществуващите спирки на градския транспорт, което да отговаря на всички условия за екстензивна поддръжка и същевременно да бъде устойчиво на силни ветрове и интензивно слънчево греене. Техническото решение предвижда използването на инoвaтивнa система за екстензивни покривни градини, предоставяща възможност за изграждане на покривни конструкции с нисък профил и относително слаба товароносимост.

Системата GreenSky е иновативна система за покривни градини, съставена от няколко компонента:

 • Водозадържащ текстил;
 • Мембрана с дренажни и водозадържащи функции със специално проектирана повърхност, предпазваща изнасяне на торфения субстрат;
 • Висококачествен, олекотен торфен субстрат с вулканична лава, допълнително обработен срещу развитие на плевели;
 • Седумни чимове, армирани с биорогозка, с минимум 90% покритие с растения;
 • Перфорирани Г-образни алуминиеви профили, предотвратяващи запълването на улуците с почва и позволяващи безпрепятствено дрениране на водата;
 • Поливна система, осигуряваща воден ресурс през горещите летни месеци.

Иновативните олекотени материали, значително намаляват общото тегло на системата.

Предимства на система за екстензивни зелени покриви GreenSky:

 • Изключително малка дебелина: едва 80 мм височина;
 • Тегло в сухо състояние: 25 кг/кв.м.;
 • Тегло в мокро състояние: 45 кг/кв.м.;
 • Ревизионна поддръжка до 1-2 пъти в годината;
 • Бърз и лесен монтаж;
 • Устойчивост на атмосферни условия.

Предимства на система за екстензивни покриви GreenSky в урбанизирани територии:

 • Изискват минимална нужда от поддръжка и поливане, спрямо конвенционалните системи за зелени покриви;
 • Изградени са от висококачествени, устойчиви във времето материали, които гарантират дълготраен живот на системата;
 • Конструкцията им е лека и позволява да бъде монтирана върху всеки тип покривни системи;
 • Спомагат пречистването на въздуха и намаляват вредните емисии на CO2;
 • Охлаждащият ефект на растителността ограничава формирането на смог.

Допълнителна информация, относно системите и решенията, свързани с ландшафта, може да намерите на сайта www.vjflandscape.com или като се обърнете към ландшафтните специалисти в офисите на ВИ ДЖИ ЕФ в страната.