Представяме ви проект на архитектурно студио ZOOM, за изпълнението на който архитектите и инвеститора се довериха на Ви Джи Еф Инженеринг. Екипът на Ви Джи Еф се изправи пред предизвикателство да предостави решения за цялостно моделиране на прилежащия терен  към сградата.

Настоящият обект е разположен в полите на планина Витоша и представлява жилищна сграда, естествено интегрирана в терена и ориентирана към простора на Софийска котловина. Сградата е решена като стъпаловиден пълзящ обем, контактуващ с терена на всички нива, всяко от които е частично или почти изцяло вкопано. Това гарантира лесна и пряка връзка с прилежащия терен, увеличава комфорта на обитаване и придава пластичност на архитектурната форма.

В хармония с архитектурата на сградата предоставихме редица решения за моделиране на терена, позволяващи приобщаване на сградата към околния терен без да се наруши нейната стилистика. Формално прилежащите зелени площи могат да бъдат разделени на 2 части – източни и западни.

В източната част на имота пространството е решено чрез моделиране на терен с естествен наклон от 70°, като са оформени площадки с трапецовидни форми на 2 нива, посредством система Зелен Terramesh. За да се улесни поддръжката на тези откоси, предоставихме предварително отгледани седумни чимове.

За да се получи плавна връзка между изградената конструкция в най-високата част на двора с геометрията на съществуващите стълби, Ви Джи Еф предостави решение, посредством моделиране на терена с армирана синтетична рогозка MacMat R1 и система Земен анкер със застопоряващ диск.

Предизвикателствата в западната част на имота бяха големият проектен наклон на тревната площ и изградена по време на строителството торкретна стена. В участъците с наклон до 45° се предостави решение за укрепване на откоси с геоклетъчна система EcoWeb Garden. В основата на тези откоси екипът на Ви Джи Еф Инженеринг изгради подпорни стени от електрозаварени габиони, напълно вписващи се към цялостната визия на проектното решение.

За подобряване визията на изграденaта по време на строитеството подпорна стена от торкрет бетон се разработи и предостави решение за засаждане на растения пред торкрета, като се монтира метална конструкция, облечена с армираща синтетична рогозка и фиксирана със система Земен анкер, като по този начин се създаде легло за засипване с хумусна почва, което да предостави оптимална среда за развитието на увивна растителност.

Благодарим на инвеститора и архитектите за гласуваното доверие към Ви Джи Еф Инженеринг!

За допълнителна информация относно системите и решенията, свързани с ландшафта, може да се обърнете към ландшафтните специалисти в офисите на Ви Джи Еф в страната.