Като главен партньор на архитектурен форум „БЕЗ СТРАХ / 10 след 10“, ВИ ДЖИ ЕФ взе участие в събитието, организирано по повод 10-годишнината на Архитектурно студио CONVEYER, на 21 и 22.04.2018 г.

Форумът събра, 10 успели български архитекти, след 10 години, също и млади, и ентусиазирани дизайнери и инженери, които да обменят опит и знания. ВИ ДЖИ ЕФ показа, че не се страхува от предизвикателствата като представи желанието си за подобряване качеството на средата, в която живеем чрез различни системни решения.