Като главен партньор на архитектурен форум „БЕЗ СТРАХ/10 след 10“, Ви Джи Еф взе участие в събитието, организирано по повод 10-годишнината на архитектурно студио CONVEYER, на 21. и 22.04.2018 г.

Форумът събра 10 успели български архитекти след 10 години също и млади и ентусиазирани дизайнери и инженери, които да обменят опит и знания. ВВи Джи Еф показа, че не се страхува от предизвикателствата, като представи желанието си за подобряване качеството на средата, в която живеем, чрез различни системни решения.