Ви Джи Еф показа на студенти от специалност „Ландшафтна архитектура“ полезни практики от опита ни като специалисти в областта.

Лекцията бе на тема „Иновативни решения за ландшафтно проектиране и озеленяване“. С голям интерес бъдещите ландшафтни архитекти се запознаха с различни решения за подобряване градската среда на живот и получиха ценни съвети при специализирани решения за двора, градината и парка.