За собствениците на терени със стръмен наклон от голямо значение е възможността за максималното му оползотворяване. За тази цел прилагането на модулни системи Зелен Terramesh е ефективно решение, благодарение на предимствата на системата – бърз монтаж, плавно вписване в околната среда, с възможност за озеленяване на конструкцията и лицев наклон до 70 о.

В местността Манастирски рид край гр. Варна е подбрано използването на този тип система за изграждане на армиран насип с височина над 7 метра, за да бъде осигурена естествената границата на два съседни имота с голяма денивелация на терена и прилежащата площ да бъде усвоена по оптимален начин. Собствениците на горния имот разшириха и развиха дворното си пространство, а тези на долния имот придобиха възможността да озеленят задната му граница, с което освен подпорна конструкция на помежду си, съседните къщи се сдобиха с облагородени дворове, интегрирани в екологичния характер на местността.

ВИ ДЖИ ЕФ съдейства за техническото решение, достави материалите и изпълни съоръжението. Използваните модулни системи Зелен Teramesh са с най-висока степен на антикорозионна защита и допълнително полимерно покритие Polimac. Различните размери на модулите, работещи в комбинация с високоякостна геомрежа и геотекстил за разделител, позволяват изграждане на гъвкава конструкция, следваща теренните особености.

От значение за прилагането на тези системи, особено в градска среда, е сертификата за Екологичен продукт (EPD – Environmental product certificate), доказващ липсата на вредни влияния за околната среда.

ВИ ДЖИ ЕФ притежава дългогодишен опит в изпълнението на армонасипни конструкции. За допълнителна информация можете да се обърнете към екипите на фирмата в страната.