Организацията The NYC °CoolRoofs предлага интересна възможност за фирмите в Ню Йорк да сплотят екипите си, като ги ангажират в занимание в полза едновременно на местната общественост и на околната среда.  Програмата Totally °Cool Corporate Day призовава бизнеса и служителите да отделят един ден за боядисване на покрив с бяла боя. Всичко, което е необходимо е достатъчно количество светлоотразителна боя, четки и мечета, план и инструкция за боядисване на покривната повърхност – правилно и безопасно.

От години NYC °CoolRoofs стимулира и улеснява мерките за „охлаждане“ на покривите на сградите в мегаполиса, чрез полагане на специално рефлексно покритие. Резултатът – 5 753 569 м2 боядисани покриви (до 26 февруари 2014г). Техните усилия са част от кампания на национално ниво, която цели понижаване консумацията на енергия и разходите  за климатизация  през летните месеци, както и намаляване емисиите на парникови газове.

Какво е „бял покрив“?

„Белият покрив“ е покрив, боядисан с бяла рефлексна боя, която отразява над 80% слънчевата светлина (за сравнение стандартните покриви имат до 20% отразителна способност). Това, което отличава рефлексните от обикновените бои са две важни характеристики: индекс на светлоотразяване (SRI) и топлинно излъчване (способност на покривната повърхност да отдава абсорбираната топлина). Ако някога сте носили черна тениска, вече сте наясно, че отразителната способност на черното е незначителна, а способността да отдава топлина – нулева. Бялата рефлексна боя може да достигне до 90% светлотразителна способност и 100% топлинно излъчване.

Защо покривът ни да е бял?

Ползи за собственици и обитатели

  • Намаляват сметките за ток, тъй като се понижава необходимостта от употреба на климатици през лятото;
  • Повишава се комфорта във вътрешността на сградите без климатична система;
  • Понижава се температурата на покрива, което предотвратява появата на пукнатини и нагъвания, вследствие на топлинното въздействие, и по този начин се удължава живота на покрива.

Ползи за обществото и околната среда

Белите покриви, особено ако са изпълнени върху голям брой сгради в едно населено място, могат да имат значителен ефект за:

  • намаляване прегряването в градските зони – познато като „градски топлинен остров“;
  • ограничаване случаите на върхово натоварване върху електропреносната мрежа.

Виж повече за рефлексни бои General Reflect Paint.