В началото на месец април 2014 г. екипът на Ви Джи Еф представи нови технологии и алтернативни решения в инфраструктурното строителство пред студенти от специалност Транспортно строителство във ВТУ „Тодор Каблешков“. Презентацията бе част от ежегодните мероприятия, които фирмата провежда съвместно с висши и среднообразователни училища в страната за обогатяване практическите познания на бъдещите млади специалисти в бранша.

В рамките на курса по Земна механика и фундиране възпитаниците на авторитетното висше заведение се запознаха с приложението на геосинтетични материали в укрепващи решения с високоякостни геомрежи, габиони, модулни армиращи системи с каменно или озеленено лице, армирани насипи с вертикално лице от бетонни елементи и т.н. Пред студентите бяха демонстрирани проектни реализации в страната и чужбина, както и мостри на представените материали и системи, организирани в специализирания шоурум на Ви Джи Еф в София.