През последните няколко години броя на инвеститорите от всички сектори, които се обръщат към изграждането на фотоволтаични системи за своите нужди се увеличава многократно. Това е породено от екстремно нарастващите разходи за електропотребление както при индустриалните предприятия, така и в домакинствата, което кара голяма част от собствениците все по-често се обръщат към използването на алтернативни източници.

Вариантите за изграждането на PV системите са много и различни и са в зависимост от много фактори. 

Въз основа на натрупания ни дългогодишен опит в работата с покривни хидроизолационни и PV системи, ние от Ви Джи Еф имаме знанията и компетенцията да консултираме, проектираме и изпълним най-подходящото решение за всеки индивидуален проект. 

Традиция и политика на компанията е да предоставя на клиентите си цялостни, изпитани и работещи решения в четирите направления, в които развиваме дейността си, и поради този факт работим в посока на предлагане и изпълнение на системи за безпробивен монтаж на покривни фотоволтаични панели и инсталации.

Точно такъв е случая и с поредните два завършени обекта в София и Пловдив. След изпълнение на покривните хидро- и топлоизолационни пакети на сградите на BITTEL, инвеститорите пожелаха изпълнение на фотоволтаична система върху покривите.

Избраната PV система е General Fix®., разработена и патентована на основата на VELCRO® HOOK & LOOP технологията, която изключва механично фиксиране и пробиви в хидроизолационното покритие. 

Изпълнена е в зависимост от спецификите на всеки от покривите – при единия основата е от ТРО хидроизолация, при другия – битумна хидроизолация. 

По отношение на ветровите натоварвания и устойчивостта на системата General Fix е тествана за устойчивост на ветрови натоварвания в условия, близки до реалните във ветрови тунел към Факултета по механика на Политехническия университет в Милано и лабораторията EUREKA – Италия. Симулацииите са извършени в широк температурен диапазон, като чрез обобщаване на данните се създава окончателния вид на системата. Конфигурацията на всеки проект е индивидуална и зависи от специфичните изходни данни, които се задават в симулационния модел за надеждното оразмеряване на системата и гарантиране на устойчивостта й за експлоатациония период на фотоволтаичната инсталация.

С помощта на специализиран сертифициран софтуер се определят броя, размера и разположението на елементите на системата спрямо специфичните условия за монтаж на всеки конкретен обект.

Системата е приложима както върху нови, така и върху съществуващи покриви със синтетична хидроизолация.

Предимства на системата:

  • редуциране на сроковете за монтаж;
  • ниско тегло – не натоварва допълнително покривната конструкция;
  • безпробивен монтаж, което удължава живота на покривната хидроизолационна система;
  • възможност за ориентирано (под ъгъл) и/или хоризонтално полагане на инсталации;
  • възможност за демонтаж на инсталациите при необходимост от обследване или извършване на текущи ремонти.

Реализираната система е Grid ON – свързана към електрическата мрежа с мощност на фотоволтаичната част по 100 kWp на всяка от сградите.

Системата включва следните основни компоненти – поликристални фотоволтаични модули, гъвкави фотоволтаични модули и инвертори.

Фотоволтаичните системи, които са свързани към електропреносната мрежа, за момента са най-предпочитаният избор на производствени предприятия, офиси, хотели и други консуматори, ползващи ел. енергия предимно през светлата част на денонощието.  

Ви Джи Еф препоръчва този вид системи, когато потреблението на ел. енергия е по-голямо от възможностите за производство от фотоволтаичната система. Основното преимущество обаче компенсира този малък недостатък – ниска себестойност и сравнително лесна поддръжка. Grid ON – системата не разполага със звено за съхраняване на енергията и ако тя не бъде изцяло употребена, се губи. 

Ако ви предстои избор на фотоволтаична система, заповядайте в офисите ни в страната – София, Пловдив, Бургас и Варна. Спокойно може да се доверите на знанията и уменията на професионалистите от компанията – изграждаме такъв тип системи вече 15 години, а резултатът от професионализма ни са множеството реализирани и в процес на изпълнение проекти.