В началото на месец ноември съвместно с колегите от Алумил, Вас Про, Велукс и Ламинам от Конформа организирахме пилотното издание на „Conferene One“. Събитие в затворен формат, насочено към архитекти и проектанти. Зададохме „Естествена Трансформация в Българската Архитектура“ като обща тема. Може да добиете повече информация за формата, организаторите и подготвените панели тук.

Трансформацията за нас от Ви Джи Еф се е случвала съвсем естествено през годините, затова приветствахме темата на конференцията с широки обятия. Винаги сме се старали да си помагаме, което от своя страна е довело до изграждане на синергия между 4-те ни основни направления. Така, работейки усърдно и търсейки постоянно „новото“, което да обогати и подобри цялостната ни дейност, компанията плавно се е развила от търговската си насоченост към инженерна такава. Вътрешната ни политика и визия да не предлагаме единствено продукти, ни помaга да предоставим на външния свят издържани и иновативни строителни решения.

Говорейки за иновативност, погледът ни се отправи към начините, по които се променя градската среда, а още по-точно зелените пространства в нея, тяхното усвояване и подчертаване. Запитахме се каква е нашата роля в тази промяна, как подхождаме? Успяваме ли винаги да обърнем всеки „проблем“ в нестандартно инженерно решение? Защо и как трансформираме и вписваме инфраструктурни решения в частния дом, бизнес парк или може би хотел?  За да не си отговаряме сами, поканихме ланд. арх. Добромира Лулчева от Landscape Design Studio, с която бързо обединихме питанките ни под темата „Трансформации в зелената архитектура чрез нестандартни инженерни решения“.

Като въведение на панела ни ланд. арх. Добромира Лулчева разказа за особеностите, предизвикателствата и значимостта на  зелената архитектура. Развихри се дискусия, подкрепена с въпроси от публиката. Успяхме да обсъдим значими казуси, адаптивни и природосъобразни решения като:
– Има ли алтернативна армонасипна система със зелено лице за заместване на бетона?
* Играе ли реална роля мащабът на приложението ѝ?
* Как може да се използва за моделиране на терена на дворно пространство?
– Възможно ли е един течащ и неизползваем плосък покрив да се превърне в световно известна „Японска градина“?
– Как може зелен плосък покрив да се яви като естествен хабитат за над 400 растителни вида?
– Как може интегрирани фотоволтаични панели в покрива да спасяват мазе от наводняване?
– Има ли инфраструктурно решение от гъвкави бетонни панели, което набира все по-голяма популярност в парковото пространство? Може ли то самото като вертикална конструкция да бъде озеленено?

Колегите несъмнено представиха един интригуващ танц по вертикалните и хоризонталните величини с издържани зелени инженерни решания. Ако все още не сте разбрали и се чудите за отговорите на горните въпроси, допитайте се до специалистите на Ви Джи Еф и Landscape Design Studiо. Нашите врати са отворени, а ние винаги сме готови да дискутираме.